De BMO is lid van de IASL; the International Association of School Librarianship. Alle leden van de BMO zijn daardoor ook lid van deze organisatie.

De Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs heeft onderstaande doelen:

 

 

  1. Het verenigen van onderwijsmediathecarissen en het bevorderen van overleg en samenwerking tussen deze functionarissen

  2. Het behartigen van de belangen van onderwijsmediathecarissen, voor zover dit niet tot de taken van de werknemersorganisaties gerekend wordt

  3. Het bevorderen van de ontwikkeling en het in stand houden van adequate mediatheekvoorzieningen in scholen voor het voortgezet onderwijs

  4. Het bevorderen van overleg en samenwerking met onderwijsmediathecarissen in andere sectoren van het onderwijs

  5. Het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties en instellingen die van belang zijn voor onderwijsmediatheken.

     

Bestuur BMO

TvOmmeren.png

Tineke van Ommeren

Voorzitter

JBoonstra.jpg

Joke Boonstra

Vice- voorzitter

GLhoest.png

Guy Lhoest

Secretaris digitale zaken

BiancaPauwels.jpg

Bianca Pauwels

Secretaris

Organogram van de vereniging

Missie

De missie is:

“De schoolmediatheek geeft toegang tot informatie en ideeën die de basis vormen voor succesvolle participatie in onze op informatie en kennis gebaseerde maatschappij.

De schoolmediatheek voorziet leerlingen van vaardigheden waar ze hun leven lang plezier van zullen hebben, ontwikkelt hun verbeelding en stelt ze daarmee in staat als verantwoordelijke burgers te functioneren”.

 

Aanvullend hierop stelt de BMO dat de aanwezigheid vaneen professionele onderwijsmediathecaris in schoolonontbeerlijk is voor goed mediatheekwerk op die school.

De schoolmediatheek is niet langer alleen een fysieke ruimte in de school met computers en een collectie materialen. De mediatheek wordt in toenemende mate een functie in de school, mede door de veranderingen in het onderwijs, digitalisering van de informatie en het groeiend aandeel van ICT in het onderwijs. Die functie wordt door de onderwijsmediathecaris als spin in het web vorm gegeven, in samenwerking met de directie, onderwijsgevenden en andere betrokkenen bij goed mediatheekwerk. De BMO ondersteunt de onderwijsmediathecaris hierin door 3 programmalijnen te volgen:

 

  1.Professionaliseren en profileren

  2.Ontmoeten en verbinden

  3.Participeren en samenwerken

IFLA/UNESCO manifest voor schoolmediatheken

IFLA richtlijnen voor schoolmediatheken

© 2020 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid