Visie en doelstellingen

De doelstellingen van de BMO zijn:

 1. Het verenigen van onderwijsmediathecarissen en het bevorderen van overleg en samenwerking tussen deze functionarissen

 2. Het behartigen van de belangen van onderwijsmediathecarissen, voor zover dit niet tot de taken van de werknemersorganisaties gerekend wordt

 3. Het bevorderen van de ontwikkeling en het in stand houden van adequate mediatheekvoorzieningen in scholen voor het voortgezet onderwijs

 4. Het bevorderen van overleg en samenwerking met onderwijsmediathecarissen in andere sectoren van het onderwijs

 5. Het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties en instellingen die van belang zijn voor onderwijsmediatheken.

   

   

  IFLA/UNESCO manifest voor schoolmediatheken

  IFLA richtlijnen voor schoolmediatheken

De missie is:

“De schoolmediatheek geeft toegang tot informatie en

ideeën die de basis vormen voor succesvolle participatie in onze op informatie en kennis gebaseerde maatschappij.

De schoolmediatheek voorziet leerlingen van vaardigheden waar ze hun leven lang plezier van zullen hebben, ontwikkelt hun verbeelding en stelt ze daarmee in staat als verantwoordelijke burgers te functioneren”.

 

Aanvullend hierop stelt de BMO dat de aanwezigheid van

een professionele onderwijsmediathecaris in school

onontbeerlijk is voor goed mediatheekwerk op die school.

De schoolmediatheek is niet langer alleen een fysieke

ruimte in de school met computers en een collectie

materialen. De mediatheek wordt in toenemende mate

een functie in de school, mede door de veranderingen in

het onderwijs, digitalisering van de informatie en het

groeiend aandeel van ICT in het onderwijs. Die functie

wordt door de onderwijsmediathecaris als spin in het web vorm gegeven, in samenwerking met de directie,

onderwijsgevenden en andere betrokkenen bij goed

mediatheekwerk. De BMO ondersteunt de

onderwijsmediathecaris hierin door 3 programmalijnen te volgen

 

 

  1.Professionaliseren en profileren

  2.Ontmoeten en verbinden

  3.Participeren en samenwerken

 

© 2020 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid