© 2015 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid

Voedsel voor de mediathecaris

Op deze pagina's bieden wij een selectie aan van berichten uit nationale en internationale bronnen die van belang kunnen zijn voor de mediathecarissen.

De linker diaserie linkt naar berichten die vooral betrekking hebben op de leefwereld van mediathecarissen.

De rechter diaserie linkt naar berichten die vooral betrekking hebben op mediawijsheid en onderwerpen die van van belang kunnen zijn in het voortgezet onderwijs.

Door op een dia te klikken komt u terecht op de pagina's met het gehele artikel.

Beide berichtenbronnen worden bijgehouden door leden van de BMO.