Lidmaatschap

De vereniging staat open voor een ieder die mediatheekwerkzaamheden verricht of verricht heeft bij onderwijsinstellingen en/of voor personen die de doelstellingen van de beroepsvereniging onderschrijven.

                 

                 Lidmaatschap


De BMO is de enige beroepsvereniging voor                               mediathecarissen in het onderwijs in Nederland.

Met het lidmaatschap draagt u bij aan de belangenbehartiging van het beroep van mediathecaris.

 

Het lidmaatschap is persoonlijk, niet-overdraagbaar : wanneer u van werkgever verandert, blijft u lid.

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.
U kunt het lidmaatschap schriftelijk (ook per e-mail) opzeggen bij het secretariaat. Zie hiervoor de Contactpagina.

De opzegging dient uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar door ons ontvangen te zijn.

 

Contributie
In het begin van het nieuwe jaar ontvangen alle leden een factuur via de mail.

Het tarief voor een persoonlijk lidmaatschap bedraagt € 70,-. Wordt u na 1 juli lid, dan betaalt u tot het eind van het jaar € 50,-.

Naast het regulier lidmaatschap biedt de BMO ook een lidmaatschap voor gepensioneerden en studenten aan.

 

Het lidmaatschap gepensioneerd BMO-lid  is voor. zij/hij die het dienstverband met haar/zijn werkgever heeft beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het tarief bedraagt € 25,00 per jaar, met stemrecht en met toegang tot onze community (bmo.pleio.nl).

Lidmaatschap voor studenten mbo- of hbo-opleiding tegen een tarief van € 25,00 per jaar, geen stemrecht, wel toegang tot onze community.

Wat zijn voordelen van lidmaatschap?
  • Automatisch lidmaatschap van een regiogroep. In de vergaderingen van de regiogroepen (gemiddeld drie keer per jaar) ontmoet u andere collega’s en vindt uitwisseling van ervaring en kennis plaats. Ook deskundigheidsbevordering is een belangrijk aandachtspunt voor regiogroepen. Een overzicht van de verschillende regiogroepen vindt u onder Regio's.

  • U blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied door onze nieuwsbrief die regelmatig aan leden wordt toegestuurd.

  • Als lid van de BMO krijgt u 50% korting op een abonnement op het tijdschrift Informatie Professional. De factuur hiervoor wordt door de uitgever rechtstreeks aan u verstuurd.

  • Als lid van de BMO krijgt u 7,5 % korting op een abonnement op de Krantenbank van Lexis Nexis.

  • U wordt automatisch lid van de IASL, de internationale wereldwijde organisatie van schoolmediathecarissen/ bibliothecarissen, die voor onze belangen opkomt en veel informatie biedt..

  • U kunt deelnemen aan workshops/cursussen die exlusief voor leden van de BMO worden gehouden.

  • Eén keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.

  • Op het jaarcongres ontmoet je allerlei collega’s uit het land, Dit jaarcongres, waarop een bepaald thema wordt behandelt is gratis voor leden.

  • Korting op bijeenkomsten of studiedagen die de BMO organiseert.

Klik hier om de statuten van onze vereniging te raadplegen.

Door het verzenden van dit formulier stuurt u persoonlijke gegevens naar de BMO. Uiteraard gaat de BMO daar voorzichtig mee om. Wilt u weten hoe - lees dan ons privacybeleid.

© 2020 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid