Nieuws

Kees Kok erelid van BMO

June 26, 2020

Op donderdag 25 juni nam Kees Kok, na een dienstverband van bijna twintig jaar, afscheid als mediathecaris van het Oostvaarders College in Almere. Bij die gelegenheid werd bekend gemaakt dat het bestuur van de BMO hem tot erelid heeft benoemd van onze beroepsvereniging. Uit handen van voorzitter Tineke van Ommeren ontving Kees de bijbehorende oorkonde.

 

De regio Noord-Holland/Flevoland had Kees Kok voorgedragen voor het erelidmaatschap vanwege zijn vele verdiensten voor de BMO en haar leden. Zoals hij zich als schoolmediathecaris met grote toewijding heeft ingezet voor zijn eigen mediatheek als een centrum binnen de school dat wezenlijk bijdraagt aan het onderwijs, heeft hij dat ook gedaan voor de BMO en voor de kwaliteit van het vak van mediathecaris in Nederland.

 

In vele bestuursfuncties en werkgroepen, zowel in de regio Noord-Holland/Flevoland als landelijk, heeft Kees een belangrijke bijdrage geleverd om het beroep op de kaart te zetten en te zorgen voor de verdere professionalisering ervan. Zo heeft hij een uitdrukkelijke en belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van het congres van de IASL in Maastricht in 2016.

 

Menig BMO-lid zal Kees kennen door zijn bijdragen als enthousiast en kritisch lid aan de jaarvergaderingen, waarbij het soms leek alsof Kees als enige alle stukken had gelezen. En anders kennen ze Kees wel door zijn bijdragen aan de Pleio waar hij regelmatig zinnige en met argumenten omklede antwoorden weet te geven op vragen van collega’s. We hopen dat we als BMO nog lang gebruik mogen maken van zijn kennis en collegialiteit.

oekers vasthoudt...

Mediathecaris haalt de krant

November 04, 2019

Hoe we de landelijke pers haalden….

 

Op 30 oktober stond in de Volkskrant, op de pagina Opinie & Debat een artikel met als titel: Ontlezing? Haal jongensboek uit de verdomhoek.

De inzender hiervan, auteur Arjan van den Haak, schreef een jongensboek, bood dit de uitgevers aan, maar kreeg als reactie dat de doelgroep, jongens van 13 tot 15 jaar, commercieel niet interessant is.  Arjan gaf het boek in eigen beheer uit en heeft daar nu succes mee. Ondertussen, aldus Arjan, schreeuwt de boekensector om moord en brand over de ontlezing onder jongens.

 

Ik dacht meteen aan de themalijst Boeken voor Jongens die Marian Castenmiller samenstelde en die op onze Pleio is terug te vinden. (Pleio>Algemeen>Bestanden>Themalijst jongensboeken)

 

Op 31 oktober reageerde, ook in Opinie & Debat, Janneke Schotveld; een kinderboekenauteur en ex-juf. Volgens Janneke ligt het probleem aan de basis. Een leerkracht die zelf niet leest, zal van de kinderen in de klas ook geen lezers kunnen maken. Op de meeste pabo’s is geen literatuurlijst, geen stimulering en geen hulp. De toekomstige leerkrachten waren niet op de hoogte van wat er te krijgen is en waar je dat kunt vinden.

 

Wij lezen wél en, gesteund door de bibliotheekwereld en overkoepelende organisaties, kennen onze bronnen.

 

Op 1 november schreef Peter Stöve, een docent Nederlands aan het Technisch College Velsen, dat hij vaak mistroostig staart naar het miezerige stapeltje boeken dat hij die knapen kan aanraden.

 

Wij hebben een duidelijk ingedeelde boekenkast en  begeleiden leerlingen in hun keuze. 

 

Daar komt bij dat het mij al vaker opviel dat in rapporten over leesstimulatie wel docenten en bibliotheken worden genoemd, maar praktisch nooit mediathecarissen.

 

De gedachte borrelde bij mij op de stoute schoenen aan te trekken en de Volkskrant te schrijven. Toevallig hadden wij op 1 november een regiovergadering, waarin ik mijn voorstel opperde. Ik kreeg bijval.

 

Eigenlijk zou ik zoiets als een landelijke krant aanschrijven doen in samenspraak met het bestuur of de pr-commissie van de BMO. Maar het leek mij ook dat je niet lang moet wachten met reageren en hoe snel zou het doorlezen van- en reageren op een concept afgerond zijn? Ik schreef de middag na de regiovergadering dus toch maar een stukje. Ik vond het wel fijn dat Tom Sijtsma, de voorzitter van onze regiogroep, meelas en dat ging snel, dankzij WhatsApp.

 

Ook lichtte ik Guy in, mocht de Volkskrant contact opnemen met de BMO voor een paginagroot artikel over onze beroepsgroep.

 

Vervolgens het stukje naar de Volkskrant gemaild, waarbij bleek dat privé naam en adres moeten worden vermeld. In het automatische antwoord stond dat ingezonden stukjes geen promotie mogen vormen. Dus ik verwachtte dat bij eventuele acceptatie de verwijzing (BMO.nu) geschrapt zou worden.

Vervolgens richtte ik de presentatietafel in onze  mediatheek in met boeken voor jongens, inclusief de reden waarom. En warempel, zelfs een aantal notoire stoere en onverschillige leerlingen keken ernaar (in het voorbijgaan naar het computergedeelte)

Zaterdagochtend 2 november bleek mijn inzending inderdaad te zijn opgenomen. Toch leuk! Er waren slechts twee elementen weggelaten: de toevoeging ‘mediathecaris’ die ik achter mijn naam zette en een laatste zinnetje: ‘Houd deze doelgroep in ere’. De naam van de school waar ik werk had ik overigens bewust niet genoemd, het ging nu om onze BMO.

 

En natuurlijk denk je achteraf, oh, dat had ik anders kunnen opschrijven.

 

Tot nu toe (4 november) ontving ik reacties van collega mediathecarissen en één docent Nederlands van mijn school.  Morgen ga ik een collage maken van de artikeltjes voor op het prikbord in de medewerkerskamer. Zelfs dat laatste vind ik spannend, maar we moeten nu eenmaal voor onszelf opkomen!

 

En, wie weet, krijgt de BMO uit het hele land verzoeken om een kopie van de themalijst Boeken voor Jongens……………..

 

Groet, Marieke Heemskerk

Dé mediathecaris van het jaar 2019:

October 02, 2019

Mediathecaris van het Jaar
Om de aandacht te richten op het belangrijke werk van de mediathecaris, wordt er met de verkiezing van de Mediathecaris van het Jaar erkenning gegeven aan de drijvende kracht achter de mediatheek. Leerlingen, docenten, collega’s en andere gebruikers van de mediatheken in Nederland konden hun mediathecaris nomineren voor deze titel. Mediathecaris Henk Pater van het Van Lodenstein College uit Amersfoort ontving de meeste stemmen en wint een literair uitje naar keuze.

Nationale Mediatheek Trofee 2019: de winnaars

October 02, 2019

De Nationale Mediatheek Trofee 2019 is gewonnen door het Markland College uit Oudenbosch. De jury roemt de sfeervolle mediatheek om de actieve blik naar buiten, het inspelen op de behoeftes van de leerlingen en de goede leescultuur. De tweede prijs gaat naar het Alfa College Kluiverboom uit Groningen en de derde prijs is voor het Johannes Fontanus College uit Barneveld. Henk Pater van het Van Lodenstein College uit Amersfoort werd uitgeroepen tot Mediathecaris van het Jaar. Alle prijzen werden op 2 oktober uitgereikt door auteur Margje Woodrow tijdens de Internationale Dag van de Schoolbibliotheek.

De mediatheek

August 12, 2019

De mediatheek als bindmiddel

  • Tijdens pauzes stroomt de mediatheek vol; de leerlingen mogen er ook eten en drinken. Een intrigerende paradox is dat als het druk is, het ook rustig is!

  • Als leerlingen hun huiswerk doen in de mediatheek en een ict-basisprobleem tegenkomen (over statistiek in Excel bijvoorbeeld), dan hoef ik alleen maar leerlingen die het probleem aankunnen met hen in contact te brengen. Lukt dat niet, dan ben ik er. Natuurlijk kan ik ook vragen op het gebied van literatuur, ict- en informatievaardigheden beantwoorden.

  • Voor de leraren is er een extra reden om blij te zijn met deze rol voor de mediatheek: er is geen afleiding door het gebruik van tablets of laptops in het klaslokaal. Als er plotseling wél computers nodig zijn, kan de leraar op ieder moment beslissen met de klas naar de mediatheek te gaan.

  • De mediatheek is altijd open tijdens kantooruren en iedereen is welkom. Ik heb het hier over mogelijk extra leerrendement, tijdens tussenuren en na schooltijd.

  • Een grote ruimte binnen de school die gewijd is aan het onderwijs is natuurlijk ook een ruimte waar ontvangsten of jaarlaag-toetsen georganiseerd kunnen worden.

Er zijn driehonderd schoolmediathecarissen actief in Nederland die zich vooral bezighouden met leesbevordering en georganiseerd zijn binnen de BMO: geef hen een grotere mediatheek en ze kunnen veel meer betekenen voor ons onderwijs!

Van 2018 naar 2019...

December 29, 2018

Een schooljaar heeft zo z’n eigen ritme. Clusters van ongeveer acht weken worden steeds gevolgd door een vakantieperiode. Hiermee onderscheidt de onderwijssector zich van andere sectoren. Daarnaast wordt het jaar ook nog eens ‘gebroken’ door de kerstvakantie. Wat mij betreft lijken schooljaren daardoor sneller te gaan. Ik weet het: dit is een puur persoonlijke beleving, waarbij de enige onderbouwing mijn werkervaring in een andere sector is. Hoe dan ook, ik vind het prettig zoals het nu gaat. De tijd vliegt toch al om. Nog even en 2018 ligt achter ons en nodigt 2019 ons uit om verder te gaan. Soms betekent dit de huidige weg vervolgen, maar het kan ook inhouden dat je een geheel ander pad kiest of moet kiezen, zoals pensioen, een andere baan of misschien iets heel anders. Dat kan heel positief zijn, maar ook moeilijk en verdrietig.  Wat het ook moge zijn, ik wens je dat het goed is of goed komt.  

Voor wat betreft de functie van mediathecaris: onlangs bleek dat BMO bij een aantal organisaties wel bekend is, maar nog lang niet overal. Als beroepsvereniging behoorden wij namelijk niet tot een van de genodigden bij een overleg, maar gelukkig was een mediathecaris dat wel. Diegene attendeerde het bestuur hier op. Uiteraard heeft het bestuur direct contact gelegd met de betreffende organisatie. Het laat evenwel zien dat er nog genoeg ‘werk aan de winkel’ is. Misschien is een grote advertentie in enkele landelijke dagbladen een prijzig, maar wel effectieve poging om de aandacht op onze functie en de betekenis van ons werk te vestigen? Of wegen de kosten hiervan niet op tegen de baten? Denk er maar eens over na onder de kerstboom.

Wie ook druk bezig zijn, zijn de projectgroepen. Het ‘product’ begint steeds meer gestalte te krijgen en het groeiende enthousiasme werkt aanstekelijk. Tijdens de ALV op 11 april a.s. hoor je meer.

In je eigen mediatheek of OLC is er ook altijd ‘werk aan de winkel’. We zijn ambassadeurs van ons eigen werk, dus doe hetgeen waar je goed in bent en je wordt nog beter.

 

Mede namens alle bestuursleden wens ik je sfeervolle kerstdagen en een gezond en mooi 2019 toe

Tineke van Ommeren

1 / 2

Please reload

© 2015 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid