Bestuur

Tineke van Ommeren

Voorzitter

Tineke van Ommeren-de Ruiter is sinds 2007 werkzaam als mediathecaris op Christelijk College De Noordgouw in Heerde, een dorp tussen Apeldoorn en Zwolle. Tevens is zij MediaCoach en heeft bij het NOMC ook de trainingen Social Media Professional en Professional Preventie Digitaal Pesten gevolgd. Ze komt niet uit de “bibliotheekwereld”, maar na het VWO is zij de HBO-opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen gaan doen en is ruim 24 jaar werkzaam geweest in managementfuncties in de non-profit en profitsector (facilitaire dienstverlening), voordat ze in het onderwijs ging werken.  Mede vanwege haar achtergrond kreeg ze de organisatie van het toen spiksplinternieuwe Open Leercentrum (OLC) van De Noordgouw als taak. Voor de bibliotheekgerichte werkzaamheden heeft ze bij GO de cursussen Mediatheek in het onderwijs, Didactische en Pedagogische Zaken en de opleiding Medewerker Informatiedienstverlening gevolgd. Samen met zeven vrijwilligers runt ze met heel veel plezier het OLC. Tineke is getrouwd met een docent en zij hebben twee zonen (20 en 22 jaar) en een Labrador Retriever genaamd Bowe.

Joke Boonstra

Vice Voorzitter

Joke Boonstra-Klungers is sinds 1999 mediathecaris bij CSG Augustinus (mavo-havo-vwo) te Groningen. Zij heeft in 1977 de opleiding tot assistent-bibliothecaris afgerond aan de BDA te Groningen en is sindsdien werkzaam in de bibliotheeksector. Sinds 2013 is ze regiovoorzitter van de Regio Noord. De grootste voldoening in haar werk haalt zij uit het contact met de leerlingen, daarbij vindt zij leesbevordering heel belangrijk. Met enthousiasme werkt ze samen met de docenten aan o.a. het 'vrij lezen', De Weddenschap, Er Was Eens en de Jonge Jury. Het enthousiasmeren van de 'moeilijke lezers' is voor haar een extra uitdaging, die zij met plezier aangaat. Ook het leggen van de link tussen zoekvraag en beschikbare informatie, waardoor de leerling verder kan met een opdracht, geeft haar veel voldoening.
Sinds een aantal jaren is ze actief in de taalcommissie en zet ze samen met docenten het taalbeleid uit op school. Dit verstevigt de positie van de mediathecaris binnen de school en leidt tot een sterkere leescultuur. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel in een (school)mediatheek vindt zij van groot belang. Het contact met andere mediathecarissen ervaart ze als erg plezierig. Ze wil zich dan ook van harte inzetten voor een sterke beroepsvereniging.

Bianca Pauwels

Secretaris

Bianca Pauwels is mediathecaris, gecertificeerd mediacoach en anti pest coördinator op het Zwin College (www.zwincollege.nl) sinds 1999 in Oostburg (Zeeland). Zij heeft de HBO opleiding informatie-, dienstverlening en –management gevolgd. Ook heeft ze verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van leesbevordering, didactiek, social media en digitaal pesten. Het leuke aan het werk vindt zij het kunnen adviseren van leerlingen en docenten. Ook is ze een grote fan van lezen. Leesbevordering is een van haar uitdagingen. Tevens geeft ze met veel plezier lessen Social media en lessen in zoeken, vinden en kiezen. Sinds 2014 maakt ze als secretaris deel uit van het BMO bestuur.

Alie Bakema

Penningmeester

Alie Bakema-Beuker werkt sinds 1998 op het Alfa-college, een MBO-school, waar studenten van niveau 1 t/m 4 worden opgeleid voor hun vak. Op de locatie aan de Kluiverboom in Groningen zijn de opleidingen voor Zorg en Welzijn en Dienstverlening  gehuisvest. Binnen het MBO zijn er 2 soorten opleidingen BOL (beroepsopleidende leerweg), hierbij ga je naar school en loop je stage. Daarnaast is er de BBL (beroeps begeleidende leerweg) . Hierbij heb je al een baan en volg je een opleiding. Vooral medewerkers in de zorg worden veel bijgeschoold. De BBL-studenten gaan voor een deel ook ’s avonds naar school, dat betekent ruime openingstijden. We zijn drie dagen in de week van 8.00 tot 21.00 uur open en op woensdag en vrijdag van 8.00 tot 17.00.

We hebben een mediatheek op de eerste verdieping en een Open Leercentrum met 30 computers op de tweede verdieping.

Onze nieuwste aanwinst is een 3-D printer. We gaan samen met de docenten  en studenten ontdekken welke mogelijkheden dit bied.

Alie is lid van de vakgroep Nederlands, de docenten zijn zeer actief om ook in het MBO leesbevordering op de kaart te zetten.

Vanaf 1987 tot 2009 heeft zij gewerkt bij de Educatieve Dienst van de OB-Groningen en na de fusie met de PBC werd dit Biblionet Groningen. Ze is begonnen als administratief medewerkster en doorgegroeid naar projectleider, provinciaalmanager Schoolbieb.nl, consulent Educat-B en V, mediacoach en coach 23 dingen. In de periode van 1990 tot 2000 was Alie OR-lid. Sinds 2011 is ze lid van de BMO omdat het contact met vakgenoten erg belangrijk voor haar is.

Linda Visser

Bestuurslid

Linda Visser is werkzaam als mediathecaris en MediaCoach op het Martinuscollege te Grootebroek. Zij vindt het heerlijk om elke dag bezig te zijn met literatuur, het ‘op maat’ aanbieden aan leerlingen en docenten geeft veel voldoening en werkplezier. Als mediathecaris speel je een verbindende rol tussen de diverse afdelingen binnen een school en leg je veel contacten, aspecten die het werk mede zeer waardevol maken. Mediawijsheid is naast Informatievaardigheden een interessant en belangrijk onderdeel geworden van de werkzaamheden, vind het heel leuk om mij daar blijvend in te verdiepen. Linda is ook voorzitter van de regiogroep Noord-Holland Noord. Graag zet ik mijn competenties in voor verdere ontwikkeling van onze beroepsvereniging!

Guy Lhoest

Secretaris (Digitale zaken)

Guy Lhoëst is werkzaam als mediathecaris en mediacoach op het Heerbeeck College te Best. Afgestudeerd als Niet-Westers Socioloog is hij, na allerhande IT-banen, in 2000 als tijdelijke kracht in het Voortgezet Onderwijs beland. In de 19 jaar dat hij er werkt is het werk geëvolueerd van begeleiding van leerlingen bij hun computergebruik tot een volwaardige bibliotheek waar leerlingen én medewerkers geholpen worden bij AL hun informatievragen. In samenwerking met  Cultuurspoor Best leidt hij een zeer levendige mediatheek die ook als ontmoetingsruimte gebruikt wordt.  In de afgelopen paar jaar is zijn specialisme komen te liggen bij Mediawijsheid en alles wat daarmee samenhangt.

In zijn visie leid je de leerlingen niet naar hun eindexamen maar begeleid je hen in hun ontwikkeling van jong volwassene naar volwassene. De BMO beschouwt hij als een uitstekend platform voor contacten tussen de mediathecarissen, bron van informatie over het vak en als middel ter bevordering van de professionalisering van het beroep.

Please reload

© 2020 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid