Welkom op de site van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs

De BMO verenigt Nederlandse mediathecarissen in het onderwijs ter ontwikkeling en bevordering van goed mediatheekwerk, voorwaarde voor effectief onderwijs.

 

Als Beroepsorganisatie van Mediathecarissen in het Onderwijs ondersteunt de BMO haar leden op het gebied van ontwikkeling, educatie en voorlichting met als doel het realiseren van kwalitatief hoogstaande mediatheken op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

 

De BMO ziet een goed werkende mediatheek als belangrijke voorwaarde voor efficiënt en effectief onderwijs. De mediathecaris vervult daarbij een essentiële rol in de ondersteuning van zowel leerlingen als docenten op terreinen als leesbevordering, informatievaardigheden, informatievoorziening en diversiteit binnen het onderwijs.

Leesbevordering

Een mediatheek met een actuele collectie die aansluit bij het curriculum van de school levert een effectieve bijdrage aan leesbevordering en taalvaardigheid. Als bibliotheek-binnen-de-school is de mediatheek eenvoudig toegankelijk zowel binnen de les als daarbuiten. De mediatheek biedt leerlingen een laagdrempelige manier om in contact te komen met literatuur en lezen.

De mediathecaris helpt leerlingen bij het kiezen van een boek of tijdschrift dat aansluit bij hun niveau en interesses en de lesmethoden van de school.

Een goed ingerichte mediatheek met een zorgvuldig samengestelde collectie vormt een prettige en uitnodigende leesomgeving binnen de eigen school, een vertrouwde plek waar ze de rust vinden om een boek uit te zoeken of ontspannen te lezen.

 

Digitale vaardigheden

Digitale informatie krijgt een steeds grotere rol binnen het onderwijs. De mediathecaris kan ondersteuning verlenen bij en uitleg geven over het zoeken en vinden van bruikbare en betrouwbare informatie.

 Veel mediathecarissen bieden als mediacoach voorlichting aan leerlingen en docenten op het gebied van digitale vaardigheden zoals mediawijsheid en informatievaardigheden, altijd toegepast op wat de school belangrijk vindt.

Diversiteit

Niet elke leerling is hetzelfde. Binnen scholen zien we dan ook een toenemende diversiteit van het onderwijs. Ook hierin heeft de mediatheek een belangrijke ondersteunende functie. De mediatheek heeft studieplekken en computers of andere digitale apparatuur waar leerlingen onder toezicht van een mediathecaris kunnen werken aan hun eigen onderwijsdoelen.

Informatievoorziening

Het is niet toevallig dat veel mediathecarissen als informatiedeskundigen daarnaast betrokken zijn bij de informatievoorziening binnen een school, bijvoorbeeld als beheerder van de schoolwebsite of sociale media, of als redacteur van de schoolgids of nieuwsbrief. 

Meer informatie?

Wilt u als schoolbestuur of -directie meer informatie over de rol die een mediatheek kan spelen bij het bevorderen van goed onderwijs? De BMO brengt u graag in contact met geslaagde praktijkvoorbeelden. U kunt ons benaderen via het contactformulier.

 

Lid worden?

 Aan mediathecarissen biedt de BMO onder meer cursussen, workshops, een jaarlijkse congresdag en een digitaal platform voor uitwisseling van ideeën met collega’s over alles wat met het vak te maken heeft. Meer informatie over lid worden en de voordelen die dat met zich meebrengt vindt u op de lidmaatschapspagina.

© 2020 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid