Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs

De BMO verenigt Nederlandse onderwijsmediathecarissen ter ontwikkeling en bevordering van goed mediatheekwerk, voorwaarde voor effectief onderwijs.

Nieuwe Vacature !

22 juni 2016
Nieuwe Vacature !

Vacature : hoofd mediatheek

28 uur
Met ingang van 24 augustus 2016

 

De school
Het Eerste Christelijk Lyceum is een school in Haarlem voor gymnasium, atheneum en havo. Het ECL heeft momenteel circa 1200 leerlingen en ruim 130 medewerkers. Op school heerst een open en informeel klimaat waarbij respect en aandacht voor elkaar en de omgeving het uitgangspunt is, met ruimte voor verschillen. De cultuurprofielschool ECL verbindt leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht worden gezien als startpunt voor de kennis van de toekomst. Leerlingen, ouders en personeel zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de school.

 

 

Congo Initiative

9 juni 2016

IFLA

1 juni 2016

Mediatheek van de maand

Almere

Scholengemeenschap De Meergronden

Voor de mediatheek van de maand ‘juni’ is gekozen voor een mediatheek die nog op de plank lag. De reden is een hele logische: de mediathecaris Corry Pol-Thijssen heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een andere baan! Zij gaat werken als mediathecaris bij het Helen Parkhurst in Almere.De Meergronden

BMO secretariaat:
Mediatheek: spil in het onderwijs
webdesign door ipsis